La JSC vol un model de finançament federal: més just, equitatiu i solidari

Resolució aprovada al Consell Nacional de la Joventut Socialista de Catalunya

 

Resolució sobre el pacte fiscal

El model autonòmic implantat amb la transició democràtica, com a model per satisfer les peticions de nacionalistes i centralistes, no ha donat una resposta ferma a un problema existent en un país plurinacional. Sense arribar a ser un estat centralista, federalista ni confederal, Espanya es va constituir sobre la base d’un sistema de distribució de competències, entre les quals l’administració central exerceix de manera exclusiva i les de les administracions autonòmiques que van anar constituint, deixant novament en mans de l’administració central aquelles que no van ser assumides en els Estatuts d’Autonomia de les diferents Comunitats. Aquest sistema d’atribució facultativa de competències, conjuntament amb la possibilitat de delegar o transferir competències de titularitat estatal a comunitats autònomes, via llei orgànica, ha fet que ens trobem amb un model autonòmic irregular en el qual no totes les comunitats tenen la mateixa càrrega de deures ni d’obligacions.

Però el problema no recau en la distribució irregular de competències, sinó en què tot aquest model d’organització de l’estat té una greu deficiència, i és que, si bé són les Autonomies les que han vetllar pel compliment d’aquestes obligacions, i per tant patir les càrregues econòmiques, és l’administració central qui té el poder econòmic en exclusiva i per tant l’ens que legisla, recapta i distribueix els recursos econòmics segons creu convenient. Això ha portat a una situació en què les Comunitats Autònomes no disposen dels mitjans financers suficients per fer front a la seva despesa, ja sigui perquè el model pactat és insuficient per a la realitat de la comunitat, per un traspàs de competències sense la correlativa partida financera o per manca de voluntat política i lleialtat institucional, el que suposa una minva del possible de marge de maniobra de les administracions autonòmiques per a fer polítiques actives, així com una més que possible reducció de la oferta i de la qualitat dels serveis que li són propis.

El manteniment d’aquesta situació, que no ha fet més que agreujar-se amb el pas del temps, ha fet que en algunes comunitats la diferència entre el que aporten els seus ciutadans i el que reben en qualitat de serveis públics, restant-ne el que es destinaria a la solidaritat entre comunitats, tingui un balanç fortament negatiu. Això demostra la insuficiència del sistema de finançament autonòmic vigent i les deficiències que pateix ja que no es assumible que aquelles autonomies que aporten més a la despesa pública de l’estat siguin, amb diferència, les que presenten més problemes de finançament per mantenir el nivell de serveis adequat a les necessitats de la seva realitat.

L’actual crisi econòmica i financera no ha fet més que agreujar el problema, ja que les Comunitats Autònomes, que ja presentaven dificultats per fer front a la despesa que correspondria si s’estiguessin exercint les competències de manera òptima, s’han trobat amb impossibilitat de recórrer a altres vies per trobar finançament per aquesta despesa. Aquesta situació no només demostra la ineficàcia del sistema sinó també la injustícia del mateix. Fins i tot ha arribat a la mateixa població, que està demanant canvis al respecte, per assolir un sistema més equilibrat, sense oblidar que calen mecanismes de solidaritat.

Nosaltres, com a joves socialistes, coneixem aquest problema de l’estat espanyol i és per això que des de la nostra posició, com a federalistes, presentem una alternativa de caràcter federal al model de finançament autonòmic actual com a model més just, equitatiu però també solidari i sensible amb la realitat social i econòmica del país. Una opció que pretenem que sigui la veritable alternativa al model que presenta Convergència i Unió, basat en un concert fiscal que contempla únicament Catalunya, sense ser conscient de la complexa realitat de l’estat i de que existeixen altres possibilitats de les que podrien tenir la mateixa eficàcia ( o fins i tot major ) sense deixar de ser solidaris.

No volem ser els actors secundaris del projecte de CIU, sinó que volem ser l’alternativa i per tant, els protagonistes de la nostra obra.

La nostra alternativa per al ‘pacte fiscal’ es basa en els següents punts:

• Remodelació del sistema de finançament autonòmic de l’estat espanyol. Es necessita una sistema fiscal únic a tot l’estat espanyol on totes les CCAA tinguin els mateixos drets i obligacions en matèria econòmica, per tal de fomentar la igualtat en tot el territori.

• Un sistema fiscal que garanteixi la recaptació i la gestió de recursos econòmics de les CCAA. Com a federalistes i socialistes creiem que el millor model fiscal que contribueixi al benestar social, i acabar amb els arguments d’espoli fiscal que defensen els sectors independentistes, és un model de recaptació i gestió dels impostos recaptats a cada territori.

• Creació d’un fons de cohesió territorial. Coneixedors de les desigualtats econòmiques entre CCAA i com a socialistes, creiem necessari la creació d’un fons solidari de cohesió territorial, pactat entre els consellers d’economia de les diferents CCAA, amb l’objectiu de desenvolupar les economies més febles i garantir l’autosuficiència en un futur, amb la intenció de crear uns serveis socials públics de qualitat per la ciutadania. La comissió d’economia dels tots consellers de les diferents CCAA serà l’encarregada de pactar les quotes de solidaritat i supervisà la bona gestió dels recursos, per a obtenir una bona eficàcia en la distribució dels mateixos.

Com conclusió, la JSC vol el desenvolupament de tots els territoris de l’Estat espanyol. Vol que la Generalitat sigui la protagonista de la recaptació i la gestió. Això ens ha de conduir primer, a una millora de prestació dels serveis públics per crear una veritable igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i Espanya. I segon, aproximar-nos al sistema republicà i federal que com a socialistes exigim.

Anuncis

Posted on 29 Juliol, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s