Daily Archives: 9 Novembre, 2012

Catalunya no és país per a joves

#CatNOpaísXjoves · La Joventut Socialista de Catalunya presenta la seva campanya electoral de cara a les Eleccions al Parlament de Catalunya amb el lema: “Catalunya no és país per a joves”.

La JSC vol deixar clar mitjançant aquesta campanya que amb els darrers anys de Convergència i Unió al capdavant de la Generalitat de Catalunya, el nostre país ha esdevingut en un context social on els joves hem passat a convertir-nos en un col·lectiu social totalment desatés i marginat de la societat.

Durant els darrers 2 anys les polítiques del Govern han provocat que les condicions de vida dels joves catalans hagin empitjorat greument. L’accés al mercat laboral, la possibilitat d’estudiar o formar-se i l’empitjorament de l’emancipació fan que l’única opció d’una bona part de la nostra generació sigui marxar a l’estranger. Els que continuem a Catalunya vivim de forma angoixant i veiem com Catalunya deixa de ser una terra d’oportunitats, com dia a dia Catalunya deixa de ser un país per a joves.

L’atur juvenil és del 52% i a Catalunya ja hi ha 836.900 persones sense feina, 250 lloc de treball menys cada dia. El govern ha retallat 707 milions en educació, 3.969 professors menys, i un 78,43% en beques. I a més a més han augmentat les taxes universitàries un 66%.

La cultura ha passat a suposar un 0,8% del pressupost català i ha patit una retallada del 20%.

El transport públic, imprescindible per a la majoria de joves catalans ha sofert una augment de tarifes espectacular. Per exmple, la T-10 ha pujat un 18%.

La taxa d’emancipació juvenil és del 26,6% i, d’aquesta manera, ha tornat a nivells de l’any 2004. i per acabar de empitjorar-ho 32.090 joves catalans s’han vist obligats a emigrar.

El proper 25 de Novembre hi ha eleccions al Parlament de Catalunya y si volem canviar aquesta situació, si volem millorar les oportunitats dels joves i volem una Catalunya que faci seu el valor més preuat, les generacions futures, aposta el proper 25 de Novembre pel socialisme.

Anuncis