La JSC en campanya per la ILP de la Renda Mínima Garantida #Garantimladignitat

Rescatem les persones: Per una protecció davant la manca d’ingressos familiars.

Des de la JSC volem oferir respostes a la preocupant situació econòmica que pateix una part molt important de la ciutadania. Davant d’una situació d’emergència social, volem treballar per obrir un debat en profunditat on s’articulin respostes a la redistribució de la riquesa i la reforma de l’Estat de Benestar per garantir una justícia social a través d’un sistema de protecció social suficient i robust.

En aquest context de crisi que afecta especialment als col·lectius més vulnerables, l’existència d’unaRenda Garantida Ciutadana (RGC) suposaria:

– Un dret universal per a tots els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya.

– Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència.

– El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros mensuals per dotze pagues.

– La prestació econòmica de la RGC tindria un caràcter suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues.

– Els requisits per accedir al dret a rebre la prestació econòmica de la RGC són:
> Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat.
> Estar residint legalment a Catalunya.
> Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos.
> No disposar d’ingressos econòmics superiors als mínims garantits equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud.

Des de la JSC donem suport a aquesta iniciativa i a la Comissió Promotora per una Renda Garantida Ciutadana, des de les Federacions i Agrupacions, participarem en la campanya de recollida de signatures de la ILP. 

A partir del 15 d’abril disposem de 120 dies hàbils per recollir les signatures. Des de la Comissió Promotora de la ILP volen superar el nombre mínim de signatures establert per la llei per demostrar el clam social existent en defensa de la necessitat d’aconseguir una Renda Garantida Ciutadana. Una vegada s’hagin aconseguit les signatures, serà l’hora del Parlament.

La lluita contra la pobresa, la redistribució de la riquesa i la justícia social és la bandera de la nostra organització.

Anuncis

Posted on 18 Juny, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Deixa un comentari.

Els comentaris estan tancats.