Comissió Executiva

La comissió Executiva Local de la Joventut Socialista de Catalunya a Barberà aprovada el 10/6/12 és:

Primer Secertàri i Comunicació:
Joan Muñoz Altimira

Vice-Primer Secratàri i Organització:
Daniel González Cabrera

Secretària de Formació:
Elena Sánchez Diaz

Anuncis